Ceník nehrazených výkonů z veřejného zdravotního pojištění

 

Výpis ze zdravotní dokumentace
350 Kč
Vystavení potvrzení na žádost pacienta
350 Kč
Podání sdělení o zdravotním stavu pro účely pojišťovny, pro úřady
350 Kč
Vyšetření nesouvisející s léčbou s vystavením lékařské zprávy na žádost pacienta (indik.lázní atp.) 500 Kč
Administrativní výkon á 10 min 150 Kč
Edukace autoterapie lymfodrenážních technik, kompresivní terapie a režim.opatření u lymfedému 300 Kč
Ošetření regionálních mízních uzlin před přístrojovou lymfodrenáží  40 Kč
Plynové injekce 50 Kč
Suchý zábal po koupeli (15min) 80 Kč
Lékařská konzultace (do 15 min) 250 Kč
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich